FREMTIDEN KOMMER I DAG

DET VI GØR OG BESLUTTER I DETTE ÅRTI, VIL DEFINERE OS SOM SAMFUND I MANGE ÅRTIER EFTER

Temaer

Mine valgte temaer er et udtryk for de emner der interessere mig såvel personligt og som borgere i dette samfund, der hedder Danmark.

Mit forfatterskab har sin egen fane, men mange af mine valgte temaer som der er her, vil også kunne ses i mit forfatterskab som understrømme. Så tingene hænger alligevel sammen på mange måder.

Beskrivelse af mine temaer

Forbrug, dækker over min nysgerrighed i vores forbrugsmønstrer og hvorfor vi handler ind som vi gør. For det er ikke uden konsekvenser for det liv der leves, især mindre byer og landsbysamfund, i det hele taget vores samfund i en bred forstand.

-Landet vest for Valby bakker, dækker over store emner, som Urbaniseringen og Udkantsproblematik, Kjøbenhavn Vs. Jylland om du vil. Et emne, et tema der er allestedsnærværende. Såvel lokalt, regionalt, nationalt og globalt og til tider minder debatten mere om et skænderi i en børnehave. Kører ofte af sporet og et meget godt eksempel på, at deltagerne og de forskellige aktører og interessanter bruger en masse energi på at hugge på den anden.
For hvordan kan det være, at vi i et land, som groft set kun har lige godt 500 km fra Dragør i Skagens spids. Lidt længere hvis Vi starter ved Due Odden på Bordholm. Hvordan kan det være, at vi ikke kan finde en model, en enighed om hvordan penge og andre goder skal fordeles, uden at vi flår roen af hinanden og går på strandhugst hos naboen.

Et gennemgående spørgsmål her vil altid være “Gør Du/I/vi nok selv for at løfte de opgaver og udfordringer som vi som samfund og personer møder på vores vej

-Fra A-skål til… : Her kan du følge med på sidelinjen i en af mine egen helt store udfordringer, de overflødige kilo.  Noget mange danskere har, og noget alle har en holdning til. Her har jeg været igennem flere forsøg, flere har været tæt på at lykkes, men de er kommet tilbage. Nu gør jeg endnu et helhjertet forsøg på at nå målet. Her vil jeg tage jer med i mine tanker, viden, erfaringer, egne undersøgelser af forskellige ting og de aha oplevelser der følger med i det, at tabe sig og ikke mindst i meget af min undren. For selv om det reelt er lige til, så er det alt andet end bare det.

Lever vi livet, dette tema vil stå på to ben. Den ene er slet og ret, hvor jeg prikke lidt til mine egne forestillinger om, hvad et godt liv er, men i meget høj grad også dit og andres livet liv.
Den andet ben vil være en prikken til, om vi nu også er så tilfredse med vores liv og om ikke vi kunne gøre det en smule anderledes, ikke hænge fast i den sædvanlige leverpostej.

Samfund, ja det er så her jeg godt kan blive direkte politisk og lufte mine politiske holdninger og meninger. Politik er et område som altid har interesseret mig. Jeg har bl.a. været politisk aktiv, aktiv i f.eks. Europabevægelsen, hvor jeg i to år var formand for afdelingen i region Sjælland.

Dagens kommentar: Her vil jeg citere en kommentar, situation eller begivenhed, som jeg falder over i nyhedsstrømmen, som jeg finder sjov eller selvmodsigende.

Måske kommende temaer. Min status som solofar og under løbende uddannelse i en voksen alder, er også temaer du kan forvente jeg vil tage op på et kommende tidspunkt.

Erik Freyberg

FREMTIDEN KOMMER I DAG

DET VI GØR OG BESLUTTER I DETTE ÅRTI, VIL DEFINERE OS SOM SAMFUND I MANGE ÅRTIER EFTER

FREMTIDEN KOMMER I DAG

DET VI GØR OG BESLUTTER I DETTE ÅRTI, VIL DEFINERE OS SOM SAMFUND I MANGE ÅRTIER EFTER

%d bloggers like this: