“Fremmedhad er smitsomt, og det rammer indvandrere, som landene har brug for. “

Brooke Harrington, Amerikanske forsker.

Citat.: Harrington blev i 2017 politianmeldt, fordi hun holdt oplæg for Skat og Folketingets Skatteudvalg om sin forskning i skatteunddragelse. Politianmeldelsen skyldtes, at hun ikke havde ansøgt myndighederne om lov til at holde oplæg uden for sin daværende arbejdsplads, Copenhagen Business School. Et forløb hun kalder »et mareridt«.

Kilde: Politiken 5 Dec 2019

https://politiken.dk/udland/art7543804/Topforsker-bruger-Danmark-som-eksempel-p%C3%A5-fremmedhad-i-New-York-Times